הגמל המעופף


הגמל המעופף היה הסמל של יריד המזרח. תחילתו ברעיון להקים בעיר בעברית הראשונה יריד בינלאומי, אליו יגיעו מכל העולם ובו יוצגו הישגיה החקלאיים של המדינה הצעירה. ראש עריית יפו צחק ואמר שזה עוד אחד מהרעיונות הלא הגיוניים של היהודים: יריד בינלאומי בעיר בת כמה שנים בלבד, שעוד גמלים פוסעים ברחובותיה! מספרים כי אמר למקורביו, שהגמל ילמד לעוף עוד לפני שיצליחו להקים את היריד...

כמובן שהלגלוג הזה רק הגביר את המוטיבציה להצליח, ואכן היריד הוקם וזכה להצלחה רבה. וכסמל לבלתי אפשרי שהפך לאפשרי (כמו הרבה דברים בימיה הראשונים של המדינה) – נבחר גמל מעופף כסמל היריד. או בפשטות: הגמל כסמל העבר והכנפיים- חזון העתיד...במקום נערכו מאז תערוכות וכנסים בינלאומיים רבים, ומשמש עד היום כמקום פעילות מרכזי, בו הוקם בין השאר הלונה-פארק הגדול בארץ.