הפרוספקט של השען


עקיבא היה איש חזון. במועדון 'ישורון' ביפו היה בין הראשונים שהעלו את הרעיון של הקמת עיר מודרנית 'כמו ניו יורק'. הוא העלה את תוכניתו על הכתב וההצעה נקראה 'הפרוספקט של השען' בגלל מקצועו של עקיבא וייס. ניתן להבין מכך כי היו כאלה שזלזלו בו וברעיונותיו, מה כבר מבין שען בהקמת ערים...

עקיבא וייס כיהן כ'ראש העיר' הראשון מה נקרא אז 'ראש המנהלת'. כולם זוכרים שדיזנגוף היה ראש העיר הראשון, אך למעשה הוא החליף בתפקיד את וייס לאחר כמה שנות כהונה בתפקיד.

הוא הקים כמה אגודות ומפעלים, בין השאר – חברת 'אורה חדשה' – חברת הסרטים הראשונה בארץ.