שערי המקדש בת"א
הגימנסיה הראשונה בהיסטוריה! ייסד אותה ד"ר מטמן, מתוך רצון לדאוג להשכלה רחבה לתושבי העיר המתחדשת. בניין הגימנסיה היה מבנה הציבור הראשון בתל-אביב, והבניין הראשון שנבנה כולו על ידי יהודים. הוא הפך למרכז השכונה, הרבה מעבר למקום לימודים, ונערכו בו כינוסים ואירועי תרבות רבים. (למשל – אסיפות גדוד מגיני השפה).

האדריכל יוסף ברסקי תכנן אותו בהשראת בית המקדש, כביטוי לקשר שחשו הבונים בעיר החדשה להיסטוריה ולעבר העתיק של העם: שני עמודי הכניסה – הם כעמודי יכין ובועז של בית המקדש, בראשי העמודים – בליטות כעין ארבע קרנות המזבח. החלונות והשערים הקמורים – ניסו גם הם לשוות לבניין אופי ארצישראלי מקומי.

על קברו של מייסד הגמנסיה, בנו מצבה מיוחדת, עם צורת הגימנסיה:הריסת הבית היתה בכיה לדורות ועוררה את הרצון והצורך לשמר בתים בעלי ערך היסטורי, ועל כן זה סמלה של המועצה לשימור מבנים: