מיהו הסולטאן התורכי בעל הכינוי שבנה חומה סביב עיר, והיכן?

סולטאן סולימן בנה את חומות העיר העתיקה בירושלים במאה ה-16.

 

 

הסולטאן עבד אל חמיד השני (1876-1908) שנקרא גם 'הסולטאן הצלם' חיזק ושיפץ את חומת יפו