האחים בספר מתבלבלים בפתרון כתבי החידה שקיבלו מאביגדור.
נסו גם אתם לפתור:

דידי פותר את כל החידות כאילו נכתבו על ירושלים

 

 

אבי וגלי מוצאים את פתרון החידות בתל אביב.