אות ניל"יכשישים שנה לאחר שפעלו את פעולתם ההיסטורית - חולק אות ניל"י לאנשי הארגון. רבים מאנשיו כבר לא זכו לקבל את האות כיוון שנפטרו שנים קודם לכן, אולם לבני משפחותיהם היה זה מקור לגאווה.
מדוע חולק האות מאוחר כל כך?
קראנו בספר שהיו אנשים בזיכרון ומחוצה לה, שהסתייגו מפעולות ניל"י כי חששו מתגובת התורכים. כך גם סיפור גבורתם של אנשי ניל"י הוסתר במידה רבה ולא סופר במשך זמן רב.
רק כעבור שנים, החלו לעסוק שוב בפעילותה של ניל"י והפעם באור שונה:. השנים שעברו עזרו להבין את צדקת מאבקם, והוכח כי הם תרמו לביטחונו של הישוב, ולא להיפך.
ביטוי לכך, נוכל למצוא כיום מקומות רבים במנציחים וזוכרים את פעילות ארגון ניל"י ואנשיו, למשל:
• המוזיאון לתולדות ניל"י בזיכרון יעקב
• בתי ספר בארץ שנושאים את השם "ניל"י"
• אנדרטה לזכרו של אבשלום פיינברג בצומת כבר הרואה
• היישוב ניל"י, הנמצא קרוב למודיעין
• 'מכון אבשלום' בת"א – מכון ללימודי ארץ ישראל על שמו של אבשלום פיינברג
• רחובות רבים בערים שונות בארץ.


ארגון ניל"י זוכה למקום של כבוד בין הארגונים שסייעו להקמת המדינה, וזה האות:ואלו אותות הארגונים האחרים.