זיכרון או יעקובון?

בין החפצים שבקופסה של סבא בנימין, הונח חליל ישן.
הוא מרמז לשמה הראשון של זיכרון, כמו שרועי המדריך במוזיאון הסביר:

"זה היה שמה הראשון של זיכרון יעקב: זמרין,
כשם הכפר הערבי שהיה כאן.
יש אומרים כי פירוש המילה בערבית הוא 'חלילנים'
והמקום קרוי כך כי היו פה רועי צאן רבים שהלכו עם עדריהם וניגנו להם."מספר שנים לאחר הקמת המושבה, הושיט הברון רוטשילד עזרה לבני המושבה שהתקשו להתקיים במקום. אז קיבלה המושבה שם חדש – זיכרון יעקב על שם אביו של הברון.

גם לאליעזר בן יהודה היה מה לומר על שם המקום:
"מפאת צחות לשון הקודש, היינו מייעצים להסב את שם הנחלה לשם בית יעקב... ועוד יותר נראה לנו לקרותה יעקובון."
מזל שהפעם לא הקשיבו לו...
נסו לדמיין: "הרכבת ליעקובון יוצאת בעוד חמש דקות...."