ונצואלה


בעיר קראקס שבונצואלה גרה אחותו של טובי עם בעלה וילדיהם. לשם נסע טובי להתיעץ עם אחותו על נישואיו.


טוביה ואחותו, בעלה ובנה בביקורו הראשון
בקראקס, ונצואלה.