רוסיה - סיביר


סיביר, האזור הקר ביותר ברוסיה. לשם הוגלה אביו של טוביה, משה, כאסיר פוליטי, וכנגד כל הסיכויים הצליח להינצל.

הדגל האדום עם המגל, היה דגלה של רוסיה הקומוניסטית בזמן שאביו של טוביה נאסר. היא נקראה אז 'ברית המועצות' והיתה איגוד של כמה מדינות. ב1991 האיגוד התפרק ודגלה של רוסיה הוא מאז דגל שלושת הצבעים שמופיע כאן.