פולין


 

בעיר מלאבה בפולין, נולד טובי וגר עם משפחתו בילדותו.
לגטו בעיר ורשה בפולין, נלקחו אמא של טובי ואחיו שאול יחד עם כל בני העיירה.


רחוב בעיר מלאבה