ישראל


לתל אביב עלה טובי כילד עם הוריו, והעליה לא צלחה. שנים רבות לאחר מכן עלתה המשפחה כולה לארץ: טובי ואשתו, ושלושת ילדיהם עם משפחותיהם.


זהו רחוב אלנבי, בו גר טוביה עם הוריו ואחותו, בתקופה
שעלו לארץ לראשונה.