לתל אביב עלה טובי כילד עם הוריו, והעליה לא צלחה. שנים רבות לאחר מכן עלתה המשפחה כולה לארץ: טובי ואשתו, ושלושת ילדיהם עם משפחותיהם.

 

ישראל