הודו


בפרברי העיר בומביי בהודו, שירת טובי במחנה צבאי של הצבא הבריטי.


טובי במחנה הצבאי בו שירת בהודו, ברגעים של נחת.