בפרברי העיר בומביי בהודו, שירת טובי במחנה צבאי של הצבא הבריטי.

 

הודו