צ'כיה


למחנה הריכוז טרזינשטאט שבצ'כיה נלקחו אמו של טובי ואחיו שאול, ושם נספו.


טוביה מחפש את משפחתו אחרי המלחמה, עוד לפני
שגילה מה עלה בגורלם.