בריטניה


שם טובי עבר קורס ראדאר במסגרת הצבא הבריטי.


טוביה בשורה השלישית, שני מימין. בעת לימודיו בקורס בבריטניה, קורס הכשרת חיילים לצוותי רדאר.