שם טובי עבר קורס ראדאר במסגרת הצבא הבריטי.

 

בריטניה