בית ועד הקהילה

תחנה מס' 5

בחיפוש אחר יהודים, נכנסנו לבית "ועד הקהילה". הבית ישן וסדוק, ובפינתו מתדלדל שלט קטן באותיות עבריות: "טוב לי תורת פיך". מעניין ממתי הוא מחזיק שם מעמד.
איזו קהילה משונה זו, כמעט ואין לה קהל!
היום חיים במונקץ' מעט מאד יהודים, רובם זקנים וחולים הזקוקים לתמיכה, בהם מטפל 'ועד הקהילה'. ולחשוב על כך שפעם מונקץ' היתה מקום גדול ומודרני, עם עשרות אלפי יהודים!עיקר הפעילות בבנין ועד הקהילה היום היא הכנת אוכל כשר לזקנים, שיבואו עוד מעט לאכול צהריים. הם שמחו מאד לבואנו והושיבו אותנו מיד לאכול אוכל תפל ושמנוני: איזה כיף, היום יש להם עניים חדשים.
השולחן היה מכוסה בשעוונית ישנה ודביקה, ואכלנו בכלי פלסטיק דהויים. מצד אחד הרגשנו כמו קבצנים שמקבלים נדבות, מצד שני ראינו שהם כל כך שמחו לארח אורחים מארץ ישראל, שלא היה לגמרי ברור מי משמח את מי באירוח הזה...