ערבה בוכיה

תחנה מס' 13מאחורי בית הכנסת הגדול, נמצא עץ מיוחד: ערבה בוכיה.
בטבע קוראים לעץ הזה 'ערבה בוכיה' כי כובד העלים מכופף את ענפיו הדקים, ונראה כאילו הוא בוכה ואינו מסוגל לעמוד זקוף מרוב דמעות... הערבה כאן עשויה ממתכת, וגם היא כפופה מרוב עלים ומרוב דמעות. המון עלים.
כל עלה הוא שם.
כל שם הוא אדם.
כל הזמן מוסיפים שם עלים. עוד אנשים רוצים להנציח את זכר יקיריהם. כמו הפסוק ממגילת איכה: "על אלה אני בוכיה".