למה טלאי, ולמה צהוב?

תפקיד הטלאי הצהוב היה להיות אות קלון והשפלה, שנועד לסמן את היהודים ולהוציא אותם מהכלל.
הנאצים בחרו בסמל יהודי מובהק: מגן דוד, ודווקא אותו הפכו לסמל של השפלה.
בתוכו כתבו: יהודי.
ברוב הטלאים המוכרים לנו, המילה יהודי כתובה באותיות מסוגננות, הרשומות בצורה גרפית מיוחדת, ולא באותיות דפוס מרובעות רגילות.
לפניכם דוגמאות. אלו צילומים של שלושה טלאים מארצות שונות:
באחד כתוב "יהודי" בגרמנית:באחר – בצרפתית,ובשלישי – בהולנדית:השוו את הכתוב: שפות שונות, ובכל זאת יש משהו משותף באותיות, נכון?
מה המשותף? האם האותיות האלה מזכירות לכם אותיות אחרות, מוכרות?
יש חוקרים האומרים כי צורת אותיות אלו, מזכירה אותיות של ספר תורה.
אם כך, כמו בבחירת צורת ה'מגן דוד' - גם כאן המטרה של הגרמנים היתה דומה: לקחת סמל יהודי מובהק ובעל ערך רב, ודווקא בעזרתו לבזות ולהשפיל את היהודים.

הידעתם?

ומדוע דווקא צהוב?
יש אומרים כי זה הצבע שהיה נהוג בעבר להניף על אוניה שעל סיפונה נמצאים חולי דֶבֶר. זו היתה דרך להזהיר זרים לא להתקרב על מנת לא להידבק במחלה.
ואולי זה מה שהטלאי רצה לומר? זהירות: לא להתקרב, יהודים?...

הידעתם?

מעניין לדעת שלא בכל האזורים ענדו היהודים טלאי צהוב דווקא. באזורים שונים בפולין הטלאי היה רקום בכחול על גבי בד לבן.