קוראים לי עברי.
בהגדה של פסח קוראים ליהודים 'עברים', אבל לי קראו הורי בשם זה לא בגלל משה וסיפור יציאת מצרים, אלא בגלל אברהם אבינו והאנשים סביבו שהשתחוו לפסלים. הם רצו שגם לי יהיה אומץ ללכת - כשצריך - מול כולם, כי מקור השם 'עברי' הוא שאברהם היה מעבר אחד, וכל האחרים, מהעבר (מצד) שני. אברהם לא פחד להיות היחיד שמתנגד לפסילים שכולם האמינו בהם, ולהאמין בבורא עולם. הורי רצו שיהיה גם לי אופי משלי, ולא אגרר סתם אחרי חברים.
 
  > רוצים לספר על שמכם? > שמות נוספים