420


גל ודוד השיטו סירת 420, הנקראת כך בגלל אורכה של הסירה: ארבעה מטר ועשרים ס"מ.
בערים שונות בארץ, הנמצאות לחוף ים, מופעלים מועדוני שיט לנוער. התמונות הבאות מתארות את שלבי השיוט המופיעים בספר (התמונות לקוחות מפעילות מועדון השיט בחיפה, לפני שנה):

הכנת הסירה לפני הירידה למים:

פתיחת הספינקר – המפרש השלישי:

שימוש בטרפז לאיזון הסירה -
שימו לב איך השייטים מטים את משקל גופם מחוץ לסירה:

קיפול המפרש עם סיום השיוט:

מתוך האתר – חי-פה, מקומון חיפאי: