בסתר! שלא יידעו!

בתחילת דרכו, ביקש הברון רוטשילד לשמור על מעשיו בעילום שם, ולכן נקרא הנדיב הידוע.

במהלך חייו, השקיע הברון רוטשילד יותר מחמישה מיליון לירות שטרלינג בפיתוח היישובים הראשונים, במשך 18 שנים. רכש כ-500,000 דונם של אדמה בארץ ישראל, ועל שטח זה נבנו כמעט שלושים יישובים והוקמו מפעלים, יקבים ובתי חרושת. הוא היה למשקיע הגדול ביותר בהתיישבות היהודית בארץ לפני קום המדינה.

לברון רוטשילד היה רק תנאי אחד לסיועו הענק:
ששמו לא יפורסם.

לכן, במשך שנים הוא כונה "הנדיב הידוע", אם כי הכול – בארץ-ישראל וברחבי העולם היהודי – ידעו במי המדובר.
כמו סבו, גם הוא רצה לשמור על מעשיו הטובים בסתר, ולא התפאר בהם.

המשפחה הקימה את 'קרן רוטשילד' שממשיכה עד היום לתרום למוסדות תרבות, מדע, אמנות ורפואה בארץ. המשפחה מתעקשת לשמור על המסורת של תרומה בסתר, ורוב תרומותיה אינן ידועות לציבור.