פולנית

בכריכה מצויר יהודי יושב על גולגלות של אנשים שפגע בהם
כדי להרוויח כסף.