גרמנית

היהודי מצויר בכריכה כאילו הוא ציפור טרף. פורסם בשנת 1935