ספרדית

היהודי 'סוחט' מהעולם את כל כספו. פרסום משנת 1930