שבדית

גם כאן הנחש היהודי כורך את עצמו סביב העולם, כאילו רוצה לחנוק אותו. פורסם ב-1924