צרפתית

בכריכה - היהודי נמשל לעכביש ארסי הרוצה לבלוע את העולם. פורסם ב-1921