ערבית

בציור הכריכה אפשר לראות כי לזקני ציון הצטרף גם האויב הציוני, בדמותו של הרצל (למטה משמאל):

פורסם במהדורות רבות בכל ארצות ערב. זוהי תמונת הכריכה של מהדורה שיצאה לאור בשנת 2002 במצרים.