מאיפה הגיע הכדור
שתי ידיים ריקות והופ, פתאום כדור ביד