אשדות יעקב


על שם יעקב ג'ימס, בנו של הברון, אשר קרא לו כך על שם אביו.
קיבוץ בעמק הירדן. התפצל לשני קיבוצים: אשדות יעקב איחוד
ואשדות יעקב מאוחד.