בת שלמה


על שם שלמה (סלומון), אחד מחמשת בניו של מאיר אנשיל
(הקים את הסניף בוינה).
מושב ברמות מנשה, בשיפולי הכרמל אתר