מזכרת בתיה


על שם בתיה (בטי), אמו של הברון. אשתו של יעקב ג'יימס.
מועצה מקומית במרכז הארץ, מדרום לראשון לציון. אתר